Preskocit navigáciu

Tlačové správy


Výcvik uvoľňovacích družstiev v Ruskej Novej Vsi

Výcvik uvoľňovacích družstiev v Ruskej Novej Vsi
18.04.2016 Prápory v podriadenosti 2. mechanizovanej brigády vykonávali výcvik uvoľňovacích družstiev na posádkovom cvičisku a strelnici Ruská Nová Ves od 11. – 15. apríla 20...

Súťaž o najlepšieho delostrelca

Súťaž o najlepšieho delostrelca
14.04.2016        12. apríla 2016 sa v priestoroch samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach konalo nominačného kolo súťaže o najlepšieho delostrelca na úrovni 2....

jCaP/ 2.mb participovala na 71. výročí oslobodenia mesta Martin

jCaP/ 2.mb participovala na 71. výročí oslobodenia mesta Martin
11.04.2016        Mesto Martin bolo oslobodené 1. čs. armádnym zborom gen. Ludvíka Svobodu spolu s rumunskou armádou 11. apríla 1945. Spoločne zaútočili na nepriateľskú obr...

Zladenie rádiových sietí a smerov 2. mb

Zladenie rádiových sietí a smerov 2. mb
07.04.2016        Priamo podriadené prápory a jednotky 2. mechanizovanej brigády vykonali 6. apríla 2016 zladenie rádiových sietí a smerov v priestoroch prešovských Sokolov...

Policajti prednášali vojakom

Policajti prednášali vojakom
07.04.2016        Z dôvodu neustále sa vyvíjajúcej situácie spojenej s migračnou vlnou boli prešovskí vojaci 2. mechanizovanej brigády školení príslušníkmi policajného zbor...

Veliteľská inšpekcia výcviku jednotiek 2.mb

Veliteľská inšpekcia výcviku jednotiek 2.mb
05.04.2016        Zástupca veliteľa 2. mechanizovanej brigády plukovník Ján Parimucha a veliaci poddôstojník 2. mechanizovanej brigády štábny nadrotmajster Miroslav Ferenc ...

Personálne zmeny vo veliteľstve 2. mechanizovanej brigády

Personálne zmeny vo veliteľstve 2. mechanizovanej brigády
04.04.2016        Po viac ako dvoch rokoch došlo vo veliteľstve 2. mechanizovanej brigády k zmene jej náčelníka štábu.        Od 17. februára 2014 do 31. marca 2016...

Návšteva vojenského pridelenca Nemeckej spolkovej republiky

Návšteva vojenského pridelenca Nemeckej spolkovej republiky
15.03.2016      Veliteľstvo 2. mechanizovanej brigády, v rámci prehlbovania bilaterálnej spolupráce medzi ozbrojenými silami SR a Nemecka, navštívil dňa 14. marca 2016 neme...

Veliteľské zhromaždenie veliteľa 2. mechanizovanej brigády

Veliteľské zhromaždenie veliteľa 2.  mechanizovanej brigády
11.03.2016 S cieľom vyhodnotiť výcvikový rok 2015, objasniť priority a zameranie výcviku v roku 2016, vykonal veliteľ 2. mechanizovanej brigády za účasti veliteľa pozemných síl ...

Vojenskí diplomati navštívili jednotku CIMIC A PSYOPS

Vojenskí diplomati navštívili jednotku CIMIC A PSYOPS
09.03.2016        V stredu 9. 3. 2016 navštívili príslušníci vojenského diplomatického zboru akreditovaného v Slovenskej republike jednotku CIMIC a PSYOPS dislokovanú v ...

Príprava národného cieľa mechanizovaná brigáda

Príprava národného cieľa mechanizovaná brigáda
08.03.2016      V kontexte cvičenia ANAKONDA 2016 veliteľ Prešovskej mechanizovanej brigády prijal 29. februára 2016 operačný rozkaz veliteľa poľskej 16. mechanizovanej diví...

V Prešove sa konala konferencia I. LYNX

V Prešove sa konala konferencia I. LYNX
27.01.2016      V pondelok, 25. januára 2016, otvoril veliteľ 2. mechanizovanej brigády brigádny generál Martin Stoklasa dvojdňový pracovný seminár k príprave a výstavbe Náro...

71. výročie oslobodenia mesta Prešov

71. výročie oslobodenia mesta Prešov
22.01.2016 19. januára 2016 si mesto Prešov pietnym aktom kladenia vencov pripomenulo 71. výročie jeho oslobodenia. Pietny akt sa začal vzdaním úcty položením vencov k Pamätníku ...

Pochod úcty na vrch Borsó

Pochod úcty na vrch Borsó
22.01.2016 Veliteľ 2. mechanizovanej brigády, brigádny generál Martin Stoklasa a ďalší profesionálni vojaci z posádok Prešov, Trebišov a Michalovce vzdali 18. januára 2016 na vrc...

Príslušníci Bojovej skupiny Európskej únie krajín V4 sú pripravení plniť úlohy

Príslušníci Bojovej skupiny Európskej únie krajín V4 sú pripravení plniť úlohy
14.01.2016 Za účasti 1. zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR 13. januára nastúpilo 538 príslušníkov ozbrojených síl vyčlenených pre Bojovú skupinu Európskej únie krajín V4 ...

23.výročie vzniku Slovenskej republiky

23.výročie vzniku Slovenskej republiky
04.01.2016                 Štátnou hymnou a prečítaním Rozkazu prezidenta Slovenskej republiky si príslušníci veliteľstva 2. mechanizovanej brigády pripomenuli dv...

Svetový Deň veteránov v Prešove

Svetový Deň veteránov v Prešove
11.11.2015 Dňa 11. novembra 2015 si spomienkovým stretnutím príslušníci 2. mechanizovanej brigády, spolu s regionálnymi organizáciami spojenými a spolupracujúcimi s ozbrojeným...

Výber najlepšieho poddôstojníka a vojaka 2.mb

Výber najlepšieho poddôstojníka a vojaka 2.mb
10.11.2015              V priestoroch Posádkového klubu Prešov sa dňa 10. novembra 2015 uskutočnil výber najlepšieho vojaka hodnostného zboru mužstva a poddôstojník...

Trebišovská práporová skupina je certifikovaná

Trebišovská práporová skupina je certifikovaná
02.10.2015 Vo Výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť bola 1. októbra úspešne zavŕšená certifikácia 21. mechanizovanej práporovej skupiny (21.mprsk). Na záverečnom nástupe pr...
Zdroj: www.mil.sk

Slávnostné prepodriadenie práporu logistickej podpory pod velenie brigády bojového zabezpečenia

Slávnostné prepodriadenie práporu logistickej podpory pod velenie brigády bojového zabezpečenia
01.10.2015 Deň 1. október 2015 sa zapíše do histórie ozbrojených síl SR ako jeden z významných medzníkov budovania Pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky. V tento v...

 
<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

Skočiť na menu
Share