Preskocit navigáciu

3. mechanizovaná rota


  

Veliteľ roty:                          neobsadená funkcia  

Zástupca veliteľa roty:          neobsadená funkcia

Veliaci poddôstojník roty:      nrtm. Martin BARDZÁK

Technik roty:                        rtm. Ing. Jozef HARVANÍK

Zloženie roty:      

- velenie roty,

- 1.mechanizovaná čata - veliteľ čaty: por. Mgr. Juraj PADO

- 2.mechanizovaná čata - veliteľ čaty: por. Ing. Gabriel PARIZA

- 3.mechanizovaná čata - veliteľ čaty: por. Ing. Dominik VEĽAS

- čata palebnej podpory - veliteľ čaty: por. Ing. Marek SLOVINSKÝ

 

Poslanie jednotky:

     Poslaním 3. mechanizovanej roty je viesť operáciu s nepriateľom s využitím palebných prostriedkov a manévrovania za účelom jeho zničenia, zajatia alebo odrazenia jeho útokov prostredníctvom paľby, boja zblízka alebo vykonaním protiútoku Na splnenie bojovej úlohy rota využíva v rámci svojich možností všetky prostriedky bojovej podpory.

     V prípravnej fáze pri plánovaní a vykonávaní výcviku a vedení operácie sa zameriava na najpravdepodobnejšie použitie v nasledovných typoch operácií:

- Evakuačné operácie,

- Humanitárne operácie,

- Stabilizácia a rekonštrukcia,

- Odvrátenie konfliktu,

- Oddelenie znepriatelených strán

 

Skočiť na menu
Share