Preskocit navigáciu

Rota bojovej podpory


Veliteľ roty:                                 kpt. Ing. Michal VAJDA

 Zástupca veliteľa roty:               funkcia neobsadená

Veliaci poddôstojník roty:           nrtm. Martin BODNÁRIK

Výkonný poddôstojník roty:        rtm. Július KOLDUŠ

Technik roty - vodič:                   rtm. Radovan MARKO

Veliteľ prieskumnej čaty:           neobsadená funkcia

Veliaci poddôstojník čaty:           rtm. Róbert POPOVIČ                 

Veliteľ mínometnej čaty:            por. Ing. Alexander BUGYI

Veliaci poddôstojník čaty:          funkcia neobsadená

Veliteľ protitankovej čaty:         funkcia neobsadená

Veliaci poddôstojník čaty:          funkcia neobsadená

POSLANIE ROTY BOJOVEJ PODPORY

     Rota bojovej podpory je schopná bojovať a vyhrať operáciu v každej časti priestoru operácie (AO) a v bežnom prostredí, ale aj v prostredí kde boli použité jadrové alebo chemické zbrane. Bojová zostava roty obvykle závisí od druhu plnenej bojovej úlohy (SOP 300-399). Túto bojovú zostavu má v kompetencii veliteľ práporu, a to na základe odhadu situácie. Rota je schopná vykonávať množstvo rôznych taktických bojových úloh, ktoré sú súčasťou operácií. Pri plnení bojovej úlohy sa rota spája s ostatnými bojovými jednotkami .

     Rota jednotkami v zostave práporu je schopná v krátkej dobe zaujať bojovú zostavu na demonštráciu vojenskej sily. Je taktiež schopná vykonávať podporné a stabilizačné operácie v zostave práporu.

     Poslaním roty je viesť operáciu s nepriateľom s využitím palebných prostriedkov a manévrovania za účelom jeho zničenia, zajatia alebo odrazenia jeho útokov prostredníctvom paľby, boja zblízka alebo vykonaním protiútoku Na splnenie bojovej úlohy rota využíva v rámci svojich možností všetky prostriedky bojovej podpory.

Efektivita plnenia bojových úloh rotou závisí od vykonania súčinnosti jej podriadených čiat s mechanizovanými jednotkami. Tieto jednotky predstavujú široké spektrum možností, avšak jednotlivo sú veľmi zraniteľné. Efektívne využitie roty môže byť založené na využití predností jednotlivých jednotiek roty za súčasnej minimalizácie ich vlastných slabých stránok.

ÚLOHY ROTY BOJOVEJ PODPORY

V prípravnej fáze pri plánovaní a vykonávaní výcviku a vedení operácie sa zamerať na najpravdepodobnejšie použitie nasledovne:

a., Evakuačné operácie,

b., Humanitárne operácie,

c., Stabilizácia a rekonštrukcia,

d., Odvrátenie konfliktu,

e., Oddelenie znepriatelených strán

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Skočiť na menu
Share