Preskocit navigáciu

Poslanie 22.mpr


22. mechanizovaný prápor je nosným prvkom organizačnej štruktúry 2.mb.

Jeho poslaním je:

-    podieľať sa na zaručovaní obrany Slovenskej republiky,

-    podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu, zvrchovanosti a  územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc,

-    poskytovať pomoc orgánom štátnej správy, samosprávy a obyvateľstvu pri ohrození života a majetku počas krízovej situácie a pri odstraňovaní následkov krízovej situácie,

-    podieľať sa na plnení úloh krízového manažmentu mimo územia SR.

S ohľadom na organizačnú štruktúru a výzbroj je predurčený na vedenie ofenzívnych, defenzívnych a umožňujúcich aktivít a je spôsobilý vykonávať hlavné druhy stabilizačných aktivít proti ľahko obrnenému nepriateľovi.

 

  

Skočiť na menu
Share