Preskocit navigáciu

Rota bojového zabezpečenia


Demko                                                                                                       


   

Veliteľ roty:                            kpt. Ing. Marek DEMKO

 

Zástupca veliteľa roty:        npor. Ing. Michal SOCHANIČ

 

Veliaci poddôstojník roty:   nrtm. PhDr. Martin NIČ

 

Technik roty - vodič:          rtm. Miroslav SMOLKO

Zloženie velenia roty:      

- veliteľská čata        - veliteľ čaty: neobsadená funkcia

- opravárenská čata   - veliteľ čaty: por. Bc. Mário HNÁT

- zásobovacia čata    - veliteľ čaty: por. Mgr.Lukáš HADVAB

Poslanie jednotky:

     Rota bojového zabezpečenia je so svojimi podriadenými jednotkami schopná viesť činnosť na miestach velenia mechanizovaného práporu a logisticky podporovať bojové jednotky v každej časti priestoru operácie. Rota je taktiež schopná vykonávať podporné a stabilizačné operácie v zostave práporu.

     Poslaním roty bojového zabezpečenia mechanizovaného práporu je s využitím možností podriadených jednotiek veliteľskej čaty vybudovať a zabezpečiť nepretržitú činnosť miest velenia mechanizovaného práporu, s využitím spôsobilostí logistických jednotiek podporovať činnosť bojových jednotiek mechanizovaného práporu vykonávaním opráv výzbroje a techniky, prípravou stravy, pitnej vody a doplňovaním materiálom, muníciou a PHM. Efektívne využitie roty je založené na využití predností jednotlivých jednotiek roty za súčasnej minimalizácie ich vlastných slabých stránok.

 

 

 

 

 

Skočiť na menu
Share