Preskocit navigáciu

1. mechanizovaná rota


   kpt. PIZUR 

Veliteľ roty :                           kpt. Ing. Martin PIZÚR 

Zástupca veliteľa roty:        neobsadená funkcia 

Veliaci poddôstojník roty:    neobsadená funkcia

Technik roty:                      rtm. Ing. Marián KOSTREJ

Zloženie velenia roty:      

-  1.mechanizovaná čata - veliteľ čaty: por. Ing. Ján LOJAN 

-  2.mechanizovaná čata - veliteľ čaty: neobsadená funkcia 

- 3.mechanizovaná čata  - veliteľ čaty: neobsadená funkcia 

- čata palebnej podpory  - veliteľ čaty: por. Ing. Viliam MYCIO

 Poslanie jednotky:

     Poslaním 1.mechanizovanej roty je viesť operáciu s nepriateľom s využitím palebných prostriedkov a manévrovania za účelom jeho zničenia, zajatia alebo odrazenia jeho útokov prostredníctvom paľby, boja zblízka alebo vykonaním protiútoku Na splnenie bojovej úlohy rota využíva v rámci svojich možností všetky prostriedky bojovej podpory.

     V prípravnej fáze pri plánovaní a vykonávaní výcviku a vedení operácie sa zameriava na najpravdepodobnejšie použitie v nasledovných typoch operácií:

- Evakuačné operácie,

- Humanitárne operácie,

- Stabilizácia a rekonštrukcia,

- Odvrátenie konfliktu,

- Oddelenie znepriatelených strán

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skočiť na menu
Share