Preskocit navigáciu

Práporné obväzisko


kpt.MUDr. Harmoci

Náčelník OBv
:        kpt. MUDr. Ľuboš HARMÓCI
 
Starší zdravotník: rtm. Marián ŠTEFANIČ
 
Zloženie OBv:          -     náčelník OBv
-         starší zdravotník
-         zdravotník
-         mladší zdravotník
-         zdravotný špecialista vodič
-         starší zberač ranených
-         lekár
-         sestra
   
ÚLOHA JEDNOTKY A ĎALŠIE HLAVNÉ ÚLOHY
 
Úlohy Obväziska:
Hlavnou úlohou je ošetrovať a odsúvať ranených z bojiska za pomoci kolesovej a pásovej techniky Role 1.
Odsun ranených na Role 1 je nasledovný: rotní zberači ranených vytvoria rotné hniezda ranených,
kde ukryjú ranených pred paľbou a zlými poveternostnými podmienkami, následne označia priestor a zahlásia
pozíciu na role 1.
Poskytovať zdravotnícku pomoc na bojisku, vykonávať zdravotnícke odsuny na
obväzisko
- vykonávať triedenie zdravotníckych strát poskytovať prvú pomoc
- vykonávať resuscitáciu a stabilizáciu vitálnych funkcií zranených
- vykonávať protistresové opatrenia pri nebojovom zranení resp. chorobe
- vykonávať bežnú prehliadku chorých a ošetrenie drobných poranení a nezávažných ochorení
pripravovať pacientov na odsun na vyššiu úroveň zdravotníckej pomoci
- viesť zdravotnícku dokumentáciu o pacientoch, hodnotiť ich zdravotný stav a podávať požadované hlásenia
Následný postup je :
Zdravotníci a zberači ranených s technikou vyrazia ako si to vyžaduje daná situácia a vyhľadávajú hniezdo ranených .
V rotnom hniezde ranených zdravotník roztriedi ranených a začne podávať prvú pomoc,
stabilizuje ranených na prevoz na role 1, taktiež môže požiadať o letecký odsun za pomoci MEDEVAC-U.
Ošetrenie ranených spočíva v zastavení krvácania, zafixovaní raneného miesta , a udržania raneného pri
vedomí až na role 1. Po príchode na obväzisko sa roztriedia
ranení a určí sa priorita lekárskej pomoci. Nie je možné určiť presný čas ako dlho potrvá jedno ošetrenie, lebo každé
poranenie je iné. Na základe rozhodnutia lekára sa určí liečba, alebo odsun aj za pomoci MEDEVAC-U
na role 2 alebo role 3 takto môže pracovať 24 hod. denne s neobmedzeným množstvom prijatých pacientov, lebo pri
naplnení role 1 sa pacienti transportujú priamo na role 2.
Na role 1 sa poskytuje prvotné ošetrenie a jednoduché chirurgické zákroky a vykonávajú sa preventívne
vyšetrenia a prehliadky .
  
Stav pripravenosti jednotky a pripravenosť k rozvinutiu
 
Úroveň zdravotníckeho zabezpečenia ( Role of Medical Support):
Obv je schopné rozvinúť sa a pracovať na úrovni Role 1
- OBV je schopné ošetrovať a odsúvať ranených z bojiska za pomoci pásovej a kolesovej
techniky Role 1.
- Príslušníci OBV majú po odbornej stránke absolvované všetky požadované kurzy a vzdelanie.
- V súčasnosti je jednotka v zmysle môjho hodnotenia pripravená k plneniu
úloh, má spracovanú dokumentáciu a je schopná nasadenia
Pri rozvinovaní práporného obväziska sa rozvinuje:
 
-prijímacie a odsunové oddelenie s triediacou hliadkou: triediaca hliadka, triediaca
plocha, triediaci stan, odsunový stan/plocha pre odsun/
-pojazdná preväzovňa.
-plocha pre čiastočnú dekontamináciu,
-izolátor /plocha, stan/,
-plocha pre zomierajúcich a mŕtvych,
-plocha pre stanovište odsunových prostriedkov PrO,
-plocha pre pristávanie vrtuľníkov ( kruh, v strede písmeno H/ červený kríž ).
Zvlášť sa vyznačuje príjazd ( prísunová cesta- smer z bojiska na etapu Role 1) a
odsunová cesta na vyššiu zdravotnícku etapu – Role 2.

Skočiť na menu
Share