Preskocit navigáciu

Veliteľ samohybného delostreleckého oddielu


 podplukovník Ing. Roman BOBAĽ

Veliteľ samohybného delostreleckého oddielu   podplukovník Ing. Roman BOBAĽ
Narodil sa 6. júla 1975 v Martine.
Vzdelanie:
 1. 9.1989 – 31. 8.1993    Vojenské gymnázium Jána Žišku v Prahe
 1. 9.1993 –  1. 8.1994     Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš, odbor
                                    inžiniersko-technická služba PLRT 
2. 9.1994 – 11. 7.1997     Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš, odbor
                                    manažment  vojenských  systémov  raketové
                                   vojsko a delostrelectvo
 2. 9.1999 –  3. 7.2001     Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš, dvojročné 
                                    graduálne inžinierské štúdium, manažment vojenských  
                                    systémov,raketové vojsko a delostrelectvo
 2. 5.2006 – 30. 6.2006     Národná akadémia obrany maršala A.Hadika Liptovský
                                    Mikuláš, veliteľsko-štábny kurz - vyšší dôstojnícky kurz
29. 1.2007 – 1. 6.2007     Vyslaný do intenzívneho kurzu anglického jazyka SLP-2
                                    v Detašovanom jazykovom pracovisku Prešov
 9. 1.2009 – 25.3.2009     Prípravný jazykový kurz vo Vojenskom jazykovom
                                    inštitúte   obrany, Lackland AFB, Texas, USA
26.3.2009 – 30.10.2009    Field Artillery School,Fort Sill v Oklahome v Spojených
                                    štátoch amerických, veliteľsko - štábny kurz – course
                                    Field Artillery Captains Career 
6. 3.2017 – 16. 6.2017     Akadémia ozbrojených síl, generála Milana Rastislava
                                   Štefánika Liptovský Mikuláš, vyšší veliteľsko-štábny kurz
Vykonávané funkcie:
31. 7.1997 31.12.1998   Zástupca veliteľa, výcvikovej batérie, 5.raketového
                                   pluku, Generálneho štábu Armády SR  
1. 1.1999 – 30. 9.2000    Veliteľ rádiovej betérie,5.raketového pluku, Generálneho
                                   štábu Armády SR ( z poverenia)
 1.10.2000 30. 9.2001    Zástupca veliteľa, raketometného oddielu, 5.zmiešaného
                                   raketometného pluku, Veliteľstva  pozemných síl,
                                   Armády SR
1.10.2001 30.6.2002     Zástupca  veliteľa  oddielu,  organizačného  prvku, 
                                   5.zmiešaného raketometného pluku, Výcvikovej základne
                                   RVD, Veliteľstva pozemných síl, Armády SR
1. 7.2002 31.10.2002    Veliteľ,      výcvikovej   batérie,    prieskumných   
                                   a protitankových odborností, výcvikového oddielu,
                                   Výcvikovej základne RVD, Pozemných síl, Armády SR
1.11.2002 31. 5.2003     Veliteľ veliteľskej batérie, Výcvikovej základne RVD,
                                   Veliteľstva síl výcviku a podpory, Ozbrojených síl SR
1. 6.2003 31. 3.2004     Dôstojník spravodajskej skupiny, 1.delostreleckého
                                   oddielu, bojových jednotiek 5.delostreleckej brigády,
                                   Pozemných síl, Ozbrojených síl SR
1. 4.200431.12.2004     Náčelník osobnej skupiny, 1.delostreleckého oddielu,
                                   bojových jednotiek, 5.delostreleckej brigády, Pozemných
                                   síl, Ozbrojených síl SR
 1. 1.2005 –25.11.2007    Veliteľ 3.palebnej batérie, 152 ShKH zmiešaného
                                   samohybného delostreleckého oddielu, mechanizovanej
                                   brigády, Pozemných síl, Ozbrojených síl SR
26.11.2007–12. 6.2008    Vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky  
                                   vo vojenskej operácii OSN UNDOF na Golanských výšinách,  veliteľ roty SECTOR 3
13. 6.2008 –21. 9.2010    Veliteľ batérie, Palebná batéria 155 SHKH, Zmiešaný
                                   samohybný delostrelecký oddiel, 2.mechanizovaná brigáda,
                                   Pozemné sily Ozbrojené sily SR
22. 9.2010 –29. 9.2011    Vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
                                   v mierovej pozorovateľskej misii OSN UNFICYP na Cypre,
                                   náčelník štábu SECTOR 4
30. 9.2011 –30. 6.2013    Veliteľ batérie, 2. palebná batéria 155 SHKH, Samohybný
                                   delostrelecký oddiel, 2.mechanizovaná brigáda, Pozemné
                                   sily, Ozbrojené sily SR
1. 7.2013 –14.10.2013     Náčelník štábu, Veliteľstvo a štáb, Samohybný
                                   delostrelecký oddiel, 2. mechanizovaná  brigáda, Pozemné
                                   sily, Ozbrojené sily SR
15.10.2013 –30.4.2014    Náčelník štábu, Veliteľstvo a štáb, Raketometný oddiel,
                                   Pozemné sily, Ozbrojené sily SR
1.  5.2014 –18. 6.2014    Náčelník štábu, Veliteľstvo a štáb, Samohybný
                                   delostrelecký oddiel, 2. mechanizovaná brigád, Pozemné
                                   sily, Ozbrojené sily SR
19. 6.2014 – 1. 10.2014   Vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
                                   vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane, náčelník štábu
                                   MSF SFAT, Kandahár
2.10.2014 –30. 6.2017    Náčelník štábu, Veliteľstvo a štáb, Samohybný
                                  delostrelecký oddiel, 2.mechanizovaná brigád, Pozemné 
                                  sily, Ozbrojené sily SR
1.7.2017                      Veliteľ oddielu, Velenie a štáb, Samohybný delostrelecký
                                  oddiel, 2. mechanizovaná brigáda, Pozemné sily, Ozbrojené
                                  sily SR
Jazykové znalosti: 
anglický jazyk úroveň SLP – 2
ruský jazyk     úroveň SLP – 2 +
podplukovník Ing. Roman BOBAĽ je ženatý a má dve dcéry

Skočiť na menu


Share