Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporu


Veliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporu

V nadväznosti na veliteľské zhromaždenia veliteľa pozemných síl a veliteľa 2.mb vykonal dňa 8.3.2011 svoje veliteľské zhromaždenie aj veliteľ 22.mpr.

Po podaní hlásenia veliteľovi 2.mb plk. gšt. Karolovi NAVRÁTILOVI veliteľ 22.mpr pplk. Ľubomír KOCHANSKÝ otvoril zhromaždenie krátkym príhovorom a svojím zhodnotením plnenia úloh vo výcvikovom roku 2010. Veliteľ najlepších vojakov a zamestnancov menovite vyzdvihol a všetkým sa poďakoval za prácu ktorou prispeli k zvládnutiu náročných úloh predchádzajúceho výcvikového roku. Zdôraznil, že rok 2011 nebude vo vzťahu k plneniu úloh iný, ba čo viac, prápor čelí výzvam prípravy jednotiek do operácií MKM a preto očakáva od všetkých svojich podriadených stopercentné nasadenie.

Na vystúpenie pplk. KOCHANSKÉHO nadviazal aj veliteľ brigády, ktorý takisto bilancoval, a to veľmi konkrétne a vecne,  spôsob plnenia priorít NGŠ OS SR vo VcR 2010 v 22.mpr. Vyzval veliteľov, aby pracovali so svojimi podriadenými a využívali každú možnosť na zvyšovanie svojej úrovne a úrovne svojich podriadených, aby zodpovedne sústredili svoju pozornosť k hlavným úlohám vychádzajúcim so záväzkov SR voči medzinárodným organizáciám. Na záver zaželal príslušníkom 22.mpr trpezlivosť, vitalitu a stabilné rodinné zázemie.

Právny poradca npor. DEMKO vystúpil s analýzou škôd vo VcR 2010 a porovnaním s predchádzajúcimi rokmi a anlýzou stavu disciplíny.

V zmysle programu veliteľského zhromaždenia sa pokračovalo prednáškami na aktuálne témy týkajúce sa prípravy jednotiek 22.mpr na nasadenie do operácie ISAF, spôsobu aplikácie RMO č. 38/2009 a riešenia úloh domáceho krízového manažmentu ktoré vykonali príslušníci operačného oddelenia 22.mpr npor. ŽOFFČÁK a kpt. ČEPELA. 

Náčelník štábu 22.mpr mjr. FARKAŠ vystúpil s prednáškou o kontrolnej činnosti a spôsobe vykonávania kontrol v podmienkach 22.mpr. Apeloval na veliteľov na najnižších veliteľských stupňoch k zodpovednému vykonávaniu kontrolnej činnosti vyplývajúcej z ich funkčných povinností.

Po obedňajšej prestávke boli vykonané prednášky na tému hospodárenia s materiálom(npor. ČINČÁR) a rtn. DURKAI prezentoval spôsob evidencie písomností na jednotke.

Na záver veliteľského zhromaždenia pozval veliteľ pri príležitosti MDŽ vojačky a zamestnankyne práporu na krátke posedenie.

 


Príloha foto -1Príloha foto -1Príloha foto -1Príloha foto -1Príloha foto -2

Autor: npor. Vajda , Foto: npor. Vajda - Dátum: 08.03.2011
Čítanosť: 12704
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share