Preskocit navigáciu

Odborno-taktické cvičenie 2.palbat


Odborno-taktické cvičenie  2.palbat
Dňa 15. - 16.11.2011   pokračovalo odborno-taktické cvičenie s názvom „NEPREKONANÁ LÍNIA“, kde  2. palebná batéria vystriedala  batériu podpory velenia a pokračovala tak v plnení ďalších úloh pod taktickým námetom v súlade s OPORDom veliteľa shdo. Vydaná operačná úloha si vyžiadala dobudovanie  základne, zriadenie kontrolného prepúšťacieho miesta, vykonávanie hliadkovacej činnosti na štátnej hranici a činnosť na vchode do základne. Veliteľ a príslušníci 2. palebnej batérie   boli popri svojej bežnej činnosti vystavení mnohým neočakávaným situáciám. 
    Cieľom odborno-taktického cvičenia   bolo preveriť ich spôsobilosť riadiť podriadené jednotky počas plnenia úloh ochrany štátnej hranice. Velenie batérie bolo tiež precvičované v zhromažďovaní informácií a ich analýze, spracovaní hlásení o situácii a ich odovzdávaní. Rovnako bola preverovaná schopnosť plánovania a riadenia činnosti podriadených pri plnení úloh neočakávaného ohrozenia, schopnosť rýchleho zhodnotenia situácie a správneho rozhodovania sa  pri náhlej zmene situácie a riadenie pohotovostného systému jednotky počas ohrozenia priestoru zodpovednosti. Precvičovalo sa aj zavádzanie optimálneho „Battle Rhytm“ počas plnenia operačnej úlohy.  Jednotka bola preverované zo spôsobilosti na obranu a ochranu zaujatého priestoru  pri rutinných činnostiach a pri vzniku neočakávaných situácií, za schopnosti udržania bojovej efektívnosti jednotiek počas plnenia úloh pod dlhodobou fyzickou a psychickou záťažou v podmienkach blízkych reálnej situácie.    

Odborno-taktické cvičenie  2.palbatOdborno-taktické cvičenie  2.palbatOdborno-taktické cvičenie  2.palbatOdborno-taktické cvičenie  2.palbat

Autor: čat. Ing. Marcin Marián , Foto: rtn. Ing. Miroslav Liebl - Dátum: 21.11.2011
Čítanosť: 8359
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share