DEŇ DETÍ S OZBROJENÝMI SILAMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY


02.06.2012 o 09:00 hod,
Športový areál obce Palárikovo

 

Tanečná skupina AZANAS, Barbora BALÚCHOVÁ, hudobná skupina COLORADO, Tomi POPOVIČ, speváci domu kultúry Palárikovo, New Dance Company ... súťaže pre deti, nafukovacie atrakcie, branno-športové preteky ...

 

09.00 – 09.20 Koncert Hudby Ozbrojených síl SR pred Domom kultúry
09.40 – 09.45 Otvorenie podujatia – Športový areál

 • slávnostný príchod ministra obrany SR, náčelníka GŠ OS SR a starostu obce  
 • ukážka „Vzdušné sily OS SR - prelet vrtuľníka“
 • fanfára - slávnostné otvorenie podujatia
 • oficiálne privítanie prítomných a pozvanie na jednotlivé atrakcie
 • slávnostný štart branno-športových pretekov


09.45 – 09.55 Ukážka „Pozemné sily OS SR – Boj zblízka“
09.55 – 10.10 Ukážka „Vojenská polícia“
10.10 – 10.25 Ukážka „Pozemné sily OS SR – Potláčanie davu a Weapon handling“
10.25 – 10.50 Tanečná skupina AZANAS a speváci Domu kultúry Palárikovo
10.50 – 11.15 Hudobný vstup – Barbora Balúchová
11.15 – 11.30 Ukážka „Pozemné sily OS SR – Boj zblízka“
11.30 – 11.40 Ukážka „Sily výcviku a podpory OS SR – Show Program ČS OS SR“
11.40 – 11.55 Ukážky „Pozemné sily OS SR – Potláčanie davu a Weapon handling“
11.55 – 12.10 Hudobný vstup - COLORADO
12.10 – 12.40 Vystúpenie tanečnej skupiny NEW DANCE COMPANY
12.45 – 13.30 Otvárací ceremoniál hlavného programu:

 • slávnostný príchod VIP hostí
 • vztýčenie štátnej vlajky za znenia hymnickej piesne
 • ukážka „Vzdušné sily OS SR – prelet vrtuľníka“
 • ukážka „Vzdušné sily OS SR a Pozemné sily OS SR – prelet vrtuľníka – ukážka Zosadnutie a nasadnutie mdr z a do BVP spojené so sústredenou paľbou na vrtuľník“
 • „Privítanie detí deťmi“
 • oficiálne privítanie a príhovory
 • ukážka „Vzdušné sily OS SR a 5. PŠU Žilina – prelet vrtuľníka – zoskok výsadkárov s vlajkami“


13.30 – 13.50 Tanečná skupina AZANAS a speváci Domu kultúry Palárikovo
13.50 – 14.00 Ukážka „Pozemné sily OS SR – Boj zblízka“
14.00 – 14.15 Ukážka „Vojenská polícia“
14.15 – 14.25 Ukážka „Sily výcviku a podpory OS SR – Show program ČS OS SR“
14.25 – 14.50 Tanečná skupina AZANAS a speváci Domu kultúry Palárikovo
14.50 – 15.15 Hudobný vstup – Barbora Balúchová
15.15 – 15.25 Ukážka „Pozemné sily OS SR – Potláčanie davu a Weapon handling“
15.25 – 15.45 Vyhlásenie výsledkov súťaží
15.45 – 16.05 Hudobný vstup - COLORADO
16.05 – 16.45 Hudobný vstup – Tomi Popovič
16.45 – 17.00 Ukončenie podujatia - vzlet a prelet vrtuľníka


Sprievodné aktivity (bezplatne počas celého dňa)

 • statické a dynamické ukážky činnosti odmínovacieho zariadenia Božena vo vyhradených priestoroch
 • statické a dynamické ukážky činnosti EOD, špeciálnych síl a jednotiek
 • nafukovacie a adrenalínové atrakcie pre deti
 • „poľné“ kino – filmy z produkcie MO SR
 • súťaže pre deti a prezentácia rezortu MO SR v stane skupiny personálneho doplňovania
 • statické ukážky vojenskej techniky a výzbroje - možnosť vyskúšať a fotografovať vojenskú výzbroj, techniku a materiál
 • spoločné fotografie s príslušníkmi elitných jednotiek OS SR (čestná stráž, vojenská polícia, prieskumné vojsko)
 • výstava súťažných prác detí, ktoré sa zapojili do súťaží organizovaných MO SR
 • prezentácia Vojenského historického ústavu – tank T-72 a historické ručné palné zbrane zo zbierok Vojenského historického múzea Piešťany
 • prezentácia Slovenského Červeného kríža
 • prezentácia Odborového zväzu potravinárov SR (hry, súťaže a vedomostné kvízy, za ktoré budú deti odmenené vecnými cenami, diplomami a sladkými maškrtami - vyhráva každé dieťa)
<< späť

Skočiť na menu