Preskocit navigáciu

V 22. mechanizovanom prápore vyhodnotili predchádzajúci výcvikový rok


V 22. mechanizovanom prápore vyhodnotili predchádzajúci výcvikový rok
S cieľom vyhodnotiť výcvikový rok 2012, stanoviť hlavné ciele a úlohy na aktuálny rok a objasniť spôsoby ich plnenia sa uskutočnilo 7. marca v Michalovciach veliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporu (22.mpr).
 
Veliteľ práporu podplukovník Ľubomír Rapco na úvod privítal hlavného hosťa - náčelníka štábu 2. mechanizovanej brigády podplukovníka Jána Stavrovského. Na zhromaždenie prijali pozvanie aj čestní hostia - kapitán v.v. Dušan Skonc a štábny nadrotmajster v.v. Marek Stretavský, ktorí ešte pred niekoľkými týždňami zastávali v prápore kľúčové funkcie.
 
Vo vyhodnotení veliteľ zdôraznil, že na takmer všetkých rozhodujúcich riadiacich funkciách práporu došlo k rotácii personálu v závere roka 2012 a aj preto bolo bilancovanie náročné. Následne podplukovník Rapco vyhodnotil splnenie úloh po jednotlivých oblastiach kde konštatoval, že ciele postavené pred prápor boli splnené aj keď s niektorými obmedzeniami. Veliteľ pripomenul zúčastneným aj heslo výcvikového roka 2012, ktoré prezentoval na začiatku výcvikového roka vtedajší velieľ práporu podplukovník Ľubomír Kochanský - „Non progredi est regredi – Nepostupovať znamená ustupovať“. „Verím, že v jeho duchu ste úlohy minulého roka aj v tých náročných podmienkach aké zažívame, ozaj plnili,“ skonštatoval podplukovník Rapco.
 
Náčelník štábu prešovskej brigády podplukovník Stavrovský prítomným tlmočil pozdrav veliteľa 2. mechanizovanej brigády a jeho poďakovanie za plnenie úloh spojených s prípravou 22. mechanizovanej práporovej skupiny (22.mprsk). „V oblasti prípravy nášho záväzku voči NATO (22.mprsk) sme ešte len na začiatku a očakávam od nás aj naďalej plné nasadenie a čo najlepšie splnenie stanovených úloh,“ pripomenul podplukovník Stavrovský. Do ďalšieho obdobia zaželal všetkým zúčastneným veľa pracovných aj osobných úspechov.
 
Teoretická časť veliteľského zhromaždenia pokračovala prednáškami na aktuálne témy. Právny poradca nadporučík Marek Demko vyhodnotil služobnú a pracovnú disciplínu a náčelník logistiky kapitán Michal Jusko škody a straty počas výcvikového roka 2012. Obaja konštatovali pozitívny trend vývoja oproti roku 2011. O spôsobe vykonávania služobnej telesnej prípravy pojednávalo vystúpenie čerstvej posily našej jednotky, telocvikára poručíka  Tomáša Vaška.
 
V praktickej časti názorným a pútavým spôsobom náčelník operačného oddelenia kapitán Maroš Žoffčák predviedol možnosti využitia učebne CIED (výcvik proti improvizovaným výbušným prostriedkom), ktorú svojpomocne vybudovali príslušníci práporu v priebehu minulého roka. V zmysle stanovených hlavných cieľov a z dôvodu zavedenia novej techniky mali účastníci veliteľského zhromaždenia možnosť vidieť ukážku výcviku sebaobrany a boja zblízka a ukážku vybavenia jednotlivca a ukladania materiálu do techniky. 
 
Na záver zhromaždenia podplukovník Rapco v diskusii odpovedal na otázky prítomných veliteľov a veliacich poddôstojníkov, poďakoval organizátorom za prípravu zhromaždenia a poprial veľa síl a úspechov pri plnení úloh v roku 2013.

veliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuveliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuveliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuveliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuveliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuveliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuveliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuveliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuveliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporu

Autor: npor. Michal Vajda , Foto: npor. Michal Vajda - Dátum: 12.03.2013
Čítanosť: 9780
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share