Preskocit navigáciu

Kontrola zladenosti tímov „COMMON DIRECTION 2015“


Civilno-vojenské hodnotenie obcí, pomoc civilnému obyvateľstvu, či vykonávanie psychologických operácií v obciach Krpeľany a Podhradie precvičujú príslušníci jednotky CIMIC a PSYOPS Martin, v rámci komplexného spoločného výcviku Common Direction 2015.

 
V týchto dňoch sa na kontrole zladenosti tímov zúčastňuje 91 profesionálnych vojakov Pozemných síl Ozbrojených síl SR - z Veliteľstva 2. mechanizovanej brigády, 11. mechanizovaného práporu, práporu výcviku, opravárenského práporu a roty podpory velenia 2.mb, aby podporili štyri taktické tímy CIMIC a PSYOPS v zlaďovaní činnosti na taktickej úrovni vykonávanej v prospech nadriadeného práporového zoskupenia.

Práve teraz majú cvičiaci jedinečnú príležitosť získať skúsenosti a zdokonaliť sa v širokom spektre plnenia odborných úloh, ako je velenie a riadenie na taktickej úrovni, činnosť CIMIC a PSYOPS tímov, rôzne stretnutia s miestnymi obyvateľmi, starostami obcí, zber informácií, vysielanie PSYOPS ampliónových výziev, tvorba tlačových produktov, ktoré sú kľúčovými zručnosťami uvedenej jednotky, pri ovplyvňovaní cieľových skupín a možnej spolupráce s civilnými aktérmi. Okrem toho si môžu overiť zásady vykonávania styčnej činnosti, výmeny informácií, ktoré slúžia na vytváranie potrebných analýz a hodnotenia priestorov potrebných pre veliteľa, ktoré využíva na najefektívnejšie vedenie operácie.

Príslušníci jednotky CIMIC a PSYOPS, v rámci priblíženia naozaj reálnych podmienok, využívajú stretnutia s predstaviteľmi miestnej samosprávy, čo ich naozaj preverí, ako sú pripravení jednať, nadväzovať kontakty s civilnými autoritami v priestore „ operácií“. CIMIC zabezpečuje interakciu s civilným obyvateľstvom, umožňuje lepšie pochopiť operačné prostredie, zisťuje stav, rizika, a navrhuje aj spôsob ako tieto znižovať v súčinnosti práve s civilným spektrom, ( predstavitelia miestnej samosprávy, rôzne vládne , nevládne organizácie,.....

Obrovským prínosom pre toto cvičenie je prítomnosť šiestich príslušníkov 103. CIMIC a PSYOPS centra z Armády Českej republiky, ktorí sú v pozícii odborných mentorov a svojimi skúsenosťami a poskytnutím kvalifikovaného pohľadu na uvedenú problematiku, výrazne prispievajú k veľmi vysokej kvalite tohto cvičenia z odborného hľadiska, čím sa posunie vycvičenosť uvedených spôsobilostí do vyššej etapy. Zároveň je to aj overenie si interoperability a možnosti pracovať spolu, v prípade potrieb, podľa štandardov NATO.

Komplexný spoločný výcvik Common Direction 2015, v trvaní od 10. do 22. mája 2015,
pokračuje súbežne v priestoroch jednotky CIMIC a PSYOPS Martin, posádkovom cvičisku Sučany a spomínaných obciach, kde budú, vďaka ústretovosti miestnych samospráv a štátnej správy, dňa 21. mája 2015 vykonávané ukážky techniky, výstroje a výzbroje pre deti tunajších materských a základných škôl.

Skočiť na menu
Share