Preskocit navigáciu

Úspešné pokračovanie spolupráce s AOS Liptovský Mikuláš v oblasti COIN


 

Dňa 28. februára 2018 sa v priestoroch 22. mechanizovaného práporu uskutočnila nadstavbová časť veliteľskej prípravy príslušníkov štábu práporu a veliteľov všetkých stupňov na tému „Operácie proti povstaniu - COIN“.

Tentokrát bol obsah veliteľskej prípravy orientovaný na poznanie operačného prostredia postihnutého povstaním, vnímanie jeho charakteristických rysov, s cieľom získať obraz a orientáciu v tomto zložitom prostredí, rozumieť a vnímať jeho špecifiká, tzn. nadobudnúť „operačnú kultúru“ (mindset), čo umožňuje rozlúštiť skutočnú povahu problému a stanoviť relevantný operačný prístup, adekvátny povahe konfliktu.

Ďalšia časť prednášky bola zameraná na línie úsilia v COIN, najmä na oblasti zaistenia bezpečnosti prostredia, podpory vlády a ekonomického rozvoja, ale aj reformy bezpečnostného sektora hostiteľskej krajiny a INFOOPS.

Odbornú záštitu nad celým zamestnaním mal rovnako ako v mesiaci december kpt. Michal Hrnčiar (Katedra bezpečnosti a obrany, AOS), ktorý naplnil a objasnil hlavné témy výcviku definované v Nariadení veliteľa 22. mechanizovaného práporu pre výcvik na obdobie január 2018 – december 2018.

Napriek splneným cieľom zamestnania je potrebné spomenúť, že úlohy pre vzdelávanie a výcvik v oblasti COIN sú v nariadeniach na výcvik z nadriadených stupňov opakovane definované príliš všeobecne a navyše zatiaľ jediná dostupná doktrína v OS SR, a to SVD-30-44 Vedenie operácií proti povstaniu (COIN), svojím obsahom neposkytuje dostatočné informácie pre účelnú prípravu manévrových jednotiek do tohto typu operácií.

Na záver prednášky sme mohli skonštatovať, že uvedené zamestnanie nás posunulo v chápaní problematiky COIN o veľký krok dopredu, avšak v budúcnosti bude potrebné rozpracovať systém prípravy v tejto nepochybne jednej z najdôležitejších oblastí výcviku špecifickejšie, hlavne pre nižšie taktické stupne velenia.

Sme radi, že nám spomínaný odborník ponúkol pomocnú ruku a do budúcnosti sa tešíme na ďalšiu plodnú spoluprácu s Akadémiou Ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.


Úspešné pokračovanie spolupráce s AOS Liptovský Mikuláš v oblasti COINÚspešné pokračovanie spolupráce s AOS Liptovský Mikuláš v oblasti COIN

Autor: kpt. Ing. Ján ŠTEPITA , Foto: kpt. Ing. Ján ŠTEPITA - Dátum: 28.02.2018
Čítanosť: 1218
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share