Preskocit navigáciu

Úvodná plánovacia konferencia k „Novému Horizontu“


 

Na pôde 22. mechanizovaného práporu sa dňa 22. marca 2018 konala úvodná plánovacia konferencia k cvičeniu Nový Horizont 2018, ktoré bude vykonané v mesiaci júl v posádke Michalovce v priestoroch posádkového cvičiska Biela Hora. Ide o cvičenie s niekoľkoročnou tradíciou, na ktorom je precvičovaná súčinnosť Ozbrojených síl SR s ostatnými zložkami a orgánmi štátnej správy a samosprávy v krízových situáciách a v čase vojnového stavu.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Ozbrojených síl SR, MO SR, MV SR, HaZZ , SČK a samosprávy na úrovni kraja a okresu, kde sa oboznámili so zámerom a cieľmi cvičenia, scenárom a samotným harmonogramom prípravy a vykonania cvičenia. Počas konferencie prediskutovali spôsob vykonania jednotlivých úloh vyplývajúcich zo špecifikácie cvičenia a participáciu jednotlivých cvičiacich a dohodli sa na základnom rámci cvičenia tak, aby bol efektívne využitý čas a prostriedky vynaložené na dané cvičenie. Na záver spoločne vykonali prehliadku priestorov vykonania cvičenia na posádkovom cvičisku Biela Hora.


Úvodná plánovacia konferencia k „Novému Horizontu“Úvodná plánovacia konferencia k „Novému Horizontu“Úvodná plánovacia konferencia k „Novému Horizontu“Úvodná plánovacia konferencia k „Novému Horizontu“Úvodná plánovacia konferencia k „Novému Horizontu“

Autor: por. Jaroslav KOVAĽ , Foto: rtn. Erik HOSPODÁR, čat. Emil KUSIK - Dátum: 22.03.2018
Čítanosť: 1654
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share