Preskocit navigáciu

Veliaci poddôstojník 22.mechanizovaného práporu


nrtm. Martin BARDZAK

Veliaci poddôstojník 22.mechanizovaného práporu  nrtm. Martin BARDZAK 

Narodil sa 14.5.1980 v Snine

Vzdelanie:

1994 – 1998 Stredná priemyselná škola – odbor slaboprúdová elektrotechnika

1999 – 2000 Práporčícka škola pri VA Liptovský Mikuláš – odbor strojársky, veliteľ mechanizovanej čaty

2005 Kurz anglického jazyka STANAG 1, Akadémia vzdelávania Michalovce

2011 – Kurz taktiky malých peších jednotiek v prostredí výskytu IED

2015 – Kurz Mountain summer special 01/15

 

Vykonávané funkcie:

 

2000-2001 – zástupca veliteľa 2.mechanizovanej čaty, 2.mechanizovanej roty, 1.mechanizovaného práporu, 23.mechanizovanej brigády KEŽMAROK

2001-2002 – veliteľ 3.mechanizovanej čaty, 2.mechanizovanej roty, mechanizovaného práporu, 2.mobilizačnej základne KEŽMAROK

2002-2003 – veliteľ 1.výcvikovej čaty, 2.výcvikovej roty, 2.výcvikovej základne KEŽMAROK

2003-2003 – inštruktor 2.výcvikovej roty, 2.výcvikovej základne KEŽMAROK

2003-2004 – pomocník operačného oddelenia, prápor logistickej podpory PREŠOV

2004-2007 – veliaci poddôstojník 3.mechanizovanej čaty, 3. mechanizovanej roty, 22. mechanizovaného práporu MICHALOVCE

2007-2008 – veliaci poddôstojník 2.mechanizovanej čaty, 3. mechanizovanej roty, 22. mechanizovaného práporu MICHALOVCE

2008-2008 – veliaci poddôstojník 3.mechanizovanej čaty, mechanizovanej roty, slovenského kontigentu KFOR KOSOVO

2008-2010 – veliaci poddôstojník 2.mechanizovanej čaty, 3. mechanizovanej roty, 22. mechanizovaného práporu MICHALOVCE

2010-2010 – veliaci poddôstojník strážnej čaty, slovenského kontigentu ISAF AFGANISTAN

2010-2015 – veliaci poddôstojník 3.mechanizovanej čaty, 3. mechanizovanej roty, 22. mechanizovaného práporu MICHALOVCE

2015-2016 – veliaci poddôstojník 2. mechanizovanej roty, 22. mechanizovaného práporu MICHALOVCE

2016-2017 – výkonný poddôstojník LOT VISEGRAD, EUFOR-ALTHEA BOSNA a HERCEGOVINA

2017-2019 – veliaci poddôstojník 3. mechanizovanej roty, 22. mechanizovaného práporu MICHALOVCE

2020 – veliaci poddôstojník Veliteľstva a štábu 22. mechanizovaného práporu MICHALOVCE

 

Nasadenie v operáciách mimo územia SR:

2008 - 2008 –  KFOR KOSOVO, camp SAJKOVAC

2010 - 2010   ISAF  Afganistan, camp DEH RAWOOD        

2016 - 2017  EUFOR-ALTHEA BOSNA, LOT VISEGRAD    

 

Jazyková pripravenosť:

 

anglický jazyk  (S –1, L –1, R – 0+, W –1+), certifikát z Akadémii vzdelávania – úroveň A1 / známka 2

 

nadrotmajster Martin BARDZAK je ženatý, otec troch detí

Skočiť na menu


Share