Preskocit navigáciu

Posádková prehliadka talentov v Prešove


Posádková prehliadka talentov v Prešove

Byť spoločenským centrom zábavy, relaxácie, vzdelávania, rozvoja záujmovej tvorivosti a klubovej činnosti, to je hlavné poslanie Posádkového klubu Prešov, ktorý pod velením 2. mechanizovanej brigády poskytuje svoje služby a kultúrny servis pre všetkých príslušníkov posádky Prešov. Odborná kapacita a metodická práca  zamestnancov, priestorové a materiálne podmienky posádkového klubu, vytvárajú optimálne možnosti pre všetky vekové kategórie z radov vojenskej obce i  verejnosti mesta vo všetkých oblastiach spoločenského života príslušníkov posádky.   
Jednou z množstva akcií a podujatí, ktoré organizuje posádkový klub je aj prehliadka záujmovej umeleckej a technickej tvorivosti, ktorá vychádza z tradície organizovania v minulosti známych a populárnych  „ASUT ov „ ( armádnych súťaži umeleckej a technickej tvorivosti), ktoré boli tradičnou ukážkou prezentácie a naplnenia umeleckých ambícií príslušníkov armády, ktorí sa vo voľnom čase venovali rôznym umeleckým a technickým aktivitám v rámci záujmovej činnosti.
Na tohoročnej prehliadke, ktorá sa konala vo všetkých priestoroch Posádkového klubu sa prezentovali jednotlivci, súbory a kolektívy z útvarov posádky Prešov, Posádkového klubu i útvarov 2. mb z Prešova, Trebišova a Michaloviec, ale aj „ umelci - autori“ z Popradu, Rožňavy a Nitry.
Súťažiaci sa predviedli v oboroch spevu, tanca, hudby, recitácie, plastikového modelárstva, zberateľstva, autorskej tvorby, výtvarného a fotografického umenia.
Táto pestrá paleta rôznych umeleckých a technických prezentácií bola ukážkou umenia a technickej zručnosti všetkých zúčastnených príslušníkov OS SR.

Niekoľko štatistických údajov a zaujímavosti z prehliadky :

- celkom sa prehliadky zúčastnilo  124 účinkujúcich – z toho  profesionálnych  
  vojakov  35, zamestnancov vojenskej správa  21,  rodinných príslušníkov  22 ,  
  civilná verejnosť  60,

- najmladším účastníkom bola tanečníčka Anička dcéra  kpt. Mgr. Jána Farkaša
                                                                                                           z VÚ 1018 Prešov
- najstarším účastníkom bol :  pplk. v. v.  Oskar  Šalko ( autorská tvorba) 
         
- v odbornej porote sedeli renomovaní vojenskí „ kulturníci“ - bývalí prv.

- počet exponátov na výstave  269

- najlepší jednotlivec : rtn. Daniel Kosiba -  VÚ 1007 Prešov

- najlepší kolektív : mužská spevácka skupina FURMAŇE od VÚ 1101 Trebišov

- hosť programu: gitarista, spevák – vedúci PK L.Mikuláš  Ing. Vladimír Slávik

Z rúk veliteľa 2. mb  brigádneho generála Ondřeja  Novosada a vedúceho PK Prešov  Mikuláša Horvátha prevzali všetci zúčastnení pamätné listy a vecné upomienky na Posádkovú prehliadku talentov záujmovej činnosti so želaním stretnutia sa o rok.


kikikikikikikikimkmmkmmkmmkmoioiprogprog

Autor: plk. v.v. Mikuláš Horváth , Foto: Mgr. Katarína Velčeková - Dátum: 18.03.2010
Čítanosť: 13760
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share