Preskocit navigáciu

NÁVRAT SLOVENSKÝCH VOJAKOV


NÁVRAT SLOVENSKÝCH VOJAKOV

 Vo štvrtok 1. apríla 2010 sa v priestoroch Námestia slobody v Michalovciach uskutočnil slávnostný uvítací ceremoniál s príslušníkmi OS SR. Vojaci pôsobiaci v operáciách medzinárodného krízového manažmentu pod „vlajkou UNFICYPu, KFORu a ISAFu“ na domácej pôde privítal minister obrany SR Jaroslav Baška, náčelník Generálneho štábu OS SR generál Ľubomír Bulík, poslankyňa Národnej rady SR Ľubica Rošková a veliteľ Pozemných síl OS SR Jaroslav Vývlek.

Slávnostného aktu sa zároveň zúčastnila generalita Ozbrojených síl SR ako aj predstavitelia štátnej správy a miestnej samosprávy mesta Michalovce a rodiny profesionálnych vojakov.

Súčasťou uvítacieho ceremoniálu bolo aj udelenie medailí ministra obrany SR a náčelníka Generálneho štábu OS SR.

Z rúk ministra obrany Jaroslava Bašku si počas slávnostného ceremoniálu prevzalo pamätnú medailu za účasť vo vojenskej operácií 99 príslušníkov bývalej jednotky ISAF a 123 profesionálov KFORu.

 Vojenskú medailu za službu v mierových pozorovateľských misiách I. stupňa osobne odovzdal náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Ľubomír Bulík a to 105 príslušníkom jednotky UNFICYP .

Celkovo za plnenie úloh v operáciách medzinárodného krízového manažmentu bolo odmenených 348 profesionálnych vojakov z toho 95 Michalovčanov.

V súčasnosti pôsobí v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu celkom 619 PrV (ISAF 240, KFOR 140, ALTHEA 39, UNFICYP 196, UNTSO 2, EUMM 1) OS SR z toho 9 žien (5 UNFICYP na Cypre, 4 KFOR v Kosove).

Od roku 1993 až do súčasnosti sa v operáciách MKM vystriedalo takmer 12 540 príslušníkov OS SR, z toho 380 žien.

 

 

UNFICYP CYPRUS

Mierová operácia UNFICYP na Cypre pôsobí na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady  OSN č. 186 (1964) zo 4. marca 1964, s mandátom zabrániť obnoveniu ozbrojeného konfliktu medzi grécko-cyperskou a turecko-cyperskou komunitou podporovanou tureckými ozbrojenými silami, prispieť k udržaniu a obnove práva, poriadku a návratu do normálneho stavu. Mierová operácia UNFICYP je jednou z najstarších mierových operácii v histórii OSN. Po realizovanej redukcii počtov misie realizovanej v januári 2005 pôsobí v misii UNFICYP 196 príslušníkov OS SR (z toho 5 žien). Z uvedeného počtu je 135 slovenských vojakov dislokovaných v Sektore 4 a 61 pôsobí v štruktúrach veliteľstva misie. Spolu s príslušníkmi OS SR pôsobí v misii UNFICYP 84 príslušníkov maďarských ozbrojených síl, v Sektore 4 so slovenskými vojakmi pôsobí 53 maďarských príslušníkov a 4 chorvátski dôstojníci.

Doposiaľ sa v mierovej misii UNFICYP na Cypre vystriedalo celkom 1705 príslušníkov OS SR, z toho 63 žien (momentálne je na Cypre 5 žien). Dĺžka rotácie maximálne 12 mesiacov.

 

 

ISAF AFGANISTAN

               V súčasnosti pôsobí vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane celkovo 240 príslušníkov OS SR Uznesenie  NR SR č. 1514 z 19. júna 2009 umožňuje vyslať (nasadiť) do vojenskej operácie ISAF celkom 262 príslušníkov OS SR.

Uznesením NR SR č. 1905 z 3. februára 2010 NR SR vyslovila súhlas s vyslaním strážnej jednotky  ( 57 príslušníkov OS SR) a so zmenou mandátu príslušníkov OS SR v operácii ISAF Afganistan. Predpoklad nasadenia – 24. apríl 2010.

V operácii ISAF do súčasnej doby pôsobilo celkovo 1138 príslušníkov OS SR. Vo vojenskej operácii v súčasnej dobe neplní úlohy žiadna žena. Doposiaľ slúžili v operácii 4 ženy.

Jednou z významných úloh príslušníkov strážnych jednotiek je svojím prístupom k miestnemu obyvateľstvu formovať priaznivú verejnú mienku vo vzťahu k misii ISAF a tým prispievať k dosiahnutiu celej misie. Najbližšia rotácia personálu bude vykonaná v mesiaci jún 2010. 

 

KFOR KOSOVO

Slovenská jednotka v operácii KFOR plní úlohy na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1244 z 10. júna 1999 v priamej podriadenosti veliteľa MNTF(C).

Slovenský kontingent plní úlohy samostatne v sile operačnej roty a štábu kontingentu, s logistickou podporou AČR  na základni Šajkovac v súlade s  Memorandom o porozumení medzi  MO ČR a MO SR o spolupráci v operácii JOINT ENTERPRASE (KFOR Sily Kosovo Force (KFOR) sa sústreďujú na posilnenie bezpečnosti v pohraničnej oblasti Kosova s Macedónskom Albánskom a Srbskom, na kontrolu dodržiavania zákazu používania kosovských komunikácií ozbrojenými skupinami etnických Albáncov a na monitorovanie podpory terorizmu. K hlavným záujmom zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky už od jej vzniku patrí región Balkánu. Prostredníctvom aktívnej účasti Ozbrojených síl Slovenskej republiky dochádza k identifikácii a k zabráneniu etnických nepokojov, kriminálnej činnosti a narušovaniu pokojného politického vývoja.

Doposiaľ do vojenskej operácie KFOR v Kosove bolo vyslaných celkom 1869 príslušníkov OS SR, z toho 62 žien. 


Návrat slovenských vojakovNávrat slovenských vojakovNávrat slovenských vojakovNávrat slovenských vojakovNávrat slovenských vojakovNávrat slovenských vojakovNávrat slovenských vojakovNávrat slovenských vojakovNávrat slovenských vojakovNávrat slovenských vojakovNávrat slovenských vojakov

Autor: npor. Ing. Mária Sakáčová , Foto: npor. Ing. Mária Sakáčová - Dátum: 05.04.2010
Čítanosť: 16384
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share