Preskocit navigáciu

Hlavná plánovacia konferencia STRONG COHESION 2023


Hlavná plánovacia konferencia STRONG COHESION 2023 V termíne 15. – 16. august 2023 sa za odborného riadenia náčelníka odboru plánovania a riadenia operácii 2.mechanizovanej brigády (NG-3) podplukovníka Martina Ocilku konala v priestoroch posádkového klubu Vukov v Prešove hlavná plánovacia konferencia (HPK) k medzinárodnému certifikačnému cvičeniu STRONG COHESION 2023 (STCN23), ktoré bude vyvrcholením prípravy aktuálnej rotácie mnohonárodnej bojovej skupiny (MN BG SVK) v priestoroch CV Lešť. NG-3 zahájil konferenciu úvodným slovom a v mene veliteľa 2.mb privítal účastníkov konferencie zastúpených príslušníkmi 2.mb, tímom veliteľa MN BG SVK plukovníka Miroslava Vybíhala z Armády Českej republiky (AČR), príslušníkmi spoločného operačného centra (SOC) AČR z Prahy a príslušníkov ďalších súčastí OS SR. Po oboznámení prítomných s programom a vyhodnotení splnených úloh z úvodnej plánovacej konferencie boli predstavené ciele HPK, ktorých dosiahnutie bude nevyhnutné pre kvalitnú prípravu certifikačného cvičenia. Jednými z kľúčových bodov HPK medzi tímom 2.mb, tímom veliteľa MN BG SVK a SOC AČR bolo odsúhlasenie manévru a celkového konceptu operácie navrhnutý 2.mb, posúdenie hodnotiacich kritérií CREVAL predstavené SOC AČR a odsúhlasená celková organizačná štruktúra a zabezpečenie cvičenia. K celkovému splneniu stanovených úloh HPK prispeli svojou aktívnou prácou v rámci jednotlivých syndikátov (operácie, spravodajstvo, logistika, velenie a spojenie) všetci účastníci konferencie. V závere konferencie boli prezentované pracovné závery jednotlivých syndikátov pre všetkých účastníkov konferencie, spojené s vydaním pokynov a splnením úloh do doby vykonania záverečnej koordinačnej konferencie v mesiaci september. Zástupca veliteľa MN BG SVK podplukovník Sebastian Worgull z ozbrojených síl Nemecka poďakoval 2.mb za kvalitnú prípravu a vykonanie HPK, konštruktívne a vecné riešenie otázok súvisiacich s prípravou cvičenia a eliminácii rizík a vyjadril celkovú spokojnosť s dosiahnutými cieľmi HPK. Všetky ciele hlavnej plánovacej konferencie k príprave certifikačného cvičenia STCN23 boli splnené.

Hlavná plánovacia konferencia STRONG COHESION 2023Hlavná plánovacia konferencia STRONG COHESION 2023

Autor: mjr. Slavomír Demjanovič - Dátum: 16.08.2023
Čítanosť: 1592
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share