Preskocit navigáciu

O nás


História 2.mechanizovanej brigády 

Na základe RMNO zo dňa 12.6.1945 je v rámci veliteľstva 4. oblasti so sídlom v Bratislave, okrem iných zväzkov, vytvorená i 10. pešia divízia so sídlom veliteľstva divízie v Košiciach. Dňom jej zrodu je 10.5. 1945. V podriadenosti veliteľstva 10. pd boli pešie pluky a oddiely v Prešove, Košiciach, Michalovciach, Trebišove, Levoči, delostrelecký pluk a oddiely v Košiciach a ďalšie jednotky. Zriadením Veliteľstva 4. oblasti bolo zrušené „Veliteľstvo západnej oblasti “ a „Veliteľstvo východnej oblasti “. Veliteľom 4. oblasti sa stal brigádny generál Mikuláš Markus.

V 50. rokoch prechádza 10. pd významnými reorganizačnými zmenami. Je vyzbrojovaná tankami T-34, dostáva novú výzbroj a techniku. Dňom 1.11.1954 je premenovaná na 10. streleckú divíziu. Dňa 23.6.1955 udeľuje minister NO na základe Rozkazu prezidenta republiky divízii bojovú zástavu. Dňom 9.5.1955 je divízia prečíslovaná na 18. streleckú motorizovanú divíziu. Dňa 1.10.1958 je zväzok premenovaný na 18. motostreleckú divíziu a od 1.8. 1960 úspešne plní úlohy reorganizácie, v rámci ktorej sa premiestnil i jej štáb z Košíc do Prešova.

Po ďalších organizačných zmenách sa 18. msd reorganizuje dňom 1.9.1966 na 14. tankovú divíziu a od roku 1969 sa po vybudovaní výcvikovej základne stáva výcvikovým zväzkom. V roku 1974 a 1986 14. td úspešne plní úlohy cvičnej mobilizácie.

V súvislosti s reorganizáciou armády po roku 1989 sa 14. td dňom 1.12.1990 mení na 14. motostreleckú divíziu a dňom 1.11.1991 je prečíslovaná na 14. mechanizovanú divíziu.

Prvého januára 1993 vzniká samostatná Slovenská republika. Hlavnou úlohou 14. md sa v tomto období stáva zabezpečovanie obranyschopnosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky. Útvary divízie sú v tomto období teritoriálne dislokované v posádkach Michalovce, Trebišov, Kežmarok. Brezno, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Bardejov a Prešov.

Rok 1993 je rokom pokračujúcich reorganizačných a redislokačných zmien, ktorých výsledkom je zrušenie 14. md a vytvorenie dňom 1.11.1994 2. armádneho zboru so sídlom veliteľstva v posádke Prešov.

Dňom 1. 4. 2000 vzniká po reorganizácii Armády SR 1. mechanizovaná brigáda Prešov.

Rozkazom ministra obrany SR z 15. decembra 2000 bol 1.mechanizovanej brigáde zapožičaný čestný názov MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA GENERÁLA RUDOLFA VIESTA.

1.10. 2003 po reorganizácii Ozbrojených síl Slovenskej republiky zaniká 1.mb a po prečíslovaní vzniká mechanizovaná brigáda. Na základe reorganizačných zmien v roku 2006 dochádza 1.októbra 2006 u mechanizovanej brigády k úprave názvu na 2. mechanizovaná brigáda.

Dňa 28. apríla 2014 prezident Slovenskej republiky zapožičal vojenskému zväzku 2. mechanizovanej brigáde Prešov historický názov PREŠOVSKÁ MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA s účinnosťou od 30. apríla 2014.

Súčasnosť

2. mechanizovaná brigáda je taktickou zložkou pozemných síl. V súčasnosti je dislokovaná v posádke Prešov. Tvoria ju tieto útvary a jednotky:

 

struktura 2.mb 1.9.2022 

 

dislokacia 1.9.2022

 

 

 

 

 

Skočiť na menu


Share