Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


Poslanie 2. mechanizovanej brigády

Byť pripravený podieľať sa na obrane územia SR pred napadnutím cudzou mocou prostredníctvom vykonávania defenzívnych, ofenzívnych, stabilizačných a umožňujúcich aktivít. Zabezpečiť plnenie úloh pri obrane územnej celistvosti, zvrchovanosti a nedotknuteľnosti štátnej hranice Slovenskej republiky. Podieľať sa na plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu a úloh medzinárodného krízového manažmentu mimo územia SR prostredníctvom plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a prijatých Cieľov síl 2017.

Rozhodujúce úlohy výcviku 2.mb v roku 2021:

(1)   Zabezpečiť pripravenosť 2.mb plniť úlohy obrany územia SR:

-         udržať pripravenosť veliteľstiev a štábov na taktickej úrovni na ich bojové použitie, v plánovaní a riadení operácií zameraných na obranu SR a udržať intenzitu/kvalitu ich výcviku.

-         zvyšovať odbornú a metodickú pripravenosť jednotlivcov na plnenie bojových úloh.


(2)   Udržať dosiahnutú úroveň pripravenosti jednotiek zaradených do mechanizovanej práporovej skupiny (mprsk) počas STAND-BY fázy a pripraviť nasledujúcu mprsk:

-         udržať spôsobilosti príspevkov 2.mb v rámci 13.mprsk v silách vysokej pripravenosti (HRF),

-          začať prípravu príspevkov 2.mb  do 11.mprsk (HRF).


(3)   Pokračovať v príprave príspevkov 2.mb CS  mb v silách nižšej pripravenosti NATO:

-         plniť úlohy prípravy jednotiek zaradených v CS ,

-         podieľať sa na príprave personálu deklarovaného v prospech V4 JLSG HQ v silách nižšej pripravenosti.


(4)   Udržať pripravenosť 2.mb  na ich použitie v rámci DKM pri podpore MV SR, orgánov štátnej  správy  a samosprávy:

-          v rámci možností naplánovať spoločné výcviky s PZ SR.


(5)   Vykonať prípravu príspevkov PS OS SR do operácie „Predsunutá prítomnosť“ (eFP) v Lotyšsku:

-         pokračovať v  príprave deklarovanej jednotky a vykonať národnú certifikáciu (1x palbat – 155mm ShKH Zuzana a 1x psdr/ISTAR s určenou podporou) s termínom nasadenia DEC/2021.


(6)   Pokračovať v príprave jednotiek zaradených do NRI (STAND BY od 1.1.2024).


(7)   Komplexne zabezpečiť a realizovať prípravu príspevkov OS SR do operácie UNFICYP rotácia SEP21.

Skočiť na menu


Share