Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie veliteľa 2.mechanizovanej brigády


Odborné zhromaždenie veliteľa 2.mechanizovanej brigády

Dňa 31.marca 2021 sa na pôde 21.mechanizovaného práporu v Trebišove a za dodržania protiepidemiologických opatrení uskutočnilo odborné zhromaždenie veliteľa 2.mechanizovanej brigády (ďalej 2.mb) plukovníka Slavomíra Verčimáka s veliteľmi podriadených práporov a náčelníkmi jednotlivých odborov Veliteľstva 2.mb.

Zámerom odborného zhromaždenia bolo zjednotiť plnenie stanovených úloh vo výcvikovom roku 2021 a počas prednášok a diskusií zamerať pozornosť na plnenie cieľov personálneho manažmentu v podmienkach 2.mb, prípravu a realizáciu veliteľských inšpekcií výcviku i  návrh novej organizácie zabezpečenia prevádzky a opráv v podmienkach 2.mb po vykonaní plánovaných organizačných zmien v roku 2021.

V rámci praktickej časti odborného zhromaždenia bola príslušníkmi 21.mechanizovaného práporu vykonaná ukážka z taktickej prípravy, a to činnosť hliadky pri nájdení nástražného výbušného systému, manipulovanie jednotlivca so zbraňou (weapon handling), či reakcia hliadky na kontakt s nepriateľom a činnosť pri odsune ranených.  

Najdôležitejšou časťou taktickej prípravy bola ukážka hlavného miesta velenia práporu počas riadenia operácie v súlade s navrhovanými zmenami tabuliek počtov, počas ktorej veliteľ 2.mb a velitelia priamo podriadených práporov živo diskutovali a navrhovali vhodnú novú organizáciu miesta velenia práporov pri vedení vojenskej operácie v nadväznosti na plánované úpravy organizačných štruktúr štábov práporov.


Odborné zhromaždenie veliteľa 2.mechanizovanej brigádyOdborné zhromaždenie veliteľa 2.mechanizovanej brigádyOdborné zhromaždenie veliteľa 2.mechanizovanej brigádyOdborné zhromaždenie veliteľa 2.mechanizovanej brigády

Autor: npor. Barbora DIKYOVÁ - Dátum: 06.04.2021
Čítanosť: 2749
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share