Preskocit navigáciu

Veliteľ zhodnotil plnené úlohy za predchádzajúci mesiac


Veliteľ zhodnotil plnené úlohy za predchádzajúci mesiac

      Dnes sa uskutočnila pravidelná mesačná porada veliteľa prešovskej brigády na pôde 22. mechanizovaného práporu v Michalovciach. Bola to prvá porada plukovníka Michalka od jeho ustanovenia do funkcie veliteľa brigády v októbri tohto roku.
      Zmena vo velení brigády priniesla nový prístup k plneniu úloh, s ktorými sa brigáda aktuálne zaoberá. Súčasný veliteľ brigády plukovník Michalko chce svojim prístupom prispieť k zefektívneniu velenia a následne rozvoju brigády tak, ako k tomuto dlhodobému procesu prispielvali predchádzajúci velitelia brigády.

      Počas svojej porady plukovník Michalko predostrel štábu brigády a aj veliteľom priamo podriadených útvarov a jednotiek, aké sú jeho priority pri plnení úloh a akým spôsobom ich budeme do budúcna realizovať, aby sme dosiahli čo najefektívnejších výsledkov.
      Porada veliteľa brigády naplnila svoj účel. Zhodnotili sa úlohy plnené brigádou a jej podriadenými zložkami za posledný mesiac, vrátene analýzy vzniknutých situácií, ktoré bolo treba počas ich plnenia riešiť. V ďalšej časti bola veliteľovi brigády prezentovaná pripravenosť na aktivity, ktoré brigádu čakajú v najbližších týždňoch. Ako posledná časť porady veliteľa bola zaradená ukážka novozavedenej kolesovej techniky, ktorou budú postupne vybavené všetky jednotky brigády.


Porada veliteľa v okóbri 2012Porada veliteľa v okóbri 2012Porada veliteľa v okóbri 2012Porada veliteľa v okóbri 2012Porada veliteľa v okóbri 2012 2Porada veliteľa v okóbri 2012 2Porada veliteľa v okóbri 2012 2Porada veliteľa v okóbri 2012 2

Autor: npor. Téglašiová - 2.mb , Foto: npor. Téglašiová - 2.mb - Dátum: 16.10.2012
Čítanosť: 6570
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share