Preskocit navigáciu

Operácia SILENT STEP


Operácia SILENT STEP
Vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť bolo opäť rušno. Rozsiahla príprava a plánovanie vyvrcholilo v dňoch 8.-9. júna 2015 vykonaním rotného taktického cvičenia s bojovou streľbou s využitím MILES 2000 u 1. mechanizovanej roty pod vedením kpt. Karola Kovalčíka, prieskumnej čaty Roty bojovej podpory, veliteľskej čaty a zásobovacej čaty Roty bojového zabezpečenia. Operácia prebehla za riadenia veliteľa 21. zmiešaného mechanizovaného práporu (21.zmpr) podplukovníka Róberta Funtaľa.
Témou taktického cvičenia bola „Rota počas útoku v zastavanom priestore“. Úlohou tohto cvičenia bolo preveriť spôsobilosť veliteľov pri velení jednotkám pri zabezpečení úloh Force Protection v priestore Assembly area, plánovaní a riadení operácií na úrovni rota, vedení prieskumu, organizovaní a riadení boja vrátane koordinácie systému palieb, v zásobovaní jednotiek a v neposlednom rade v evakuácii ranených (CASEVAC, MEDEVAC).
V rámci preverenia spôsobilostí bola pozornosť sústredená na plánovanie operácie na úrovni rota, čata a družstvo, vykonanie taktického prieskumu so zaistením s využitím nočných pozorovacích prístrojov, prehľadávanie objektov a vedenie boja v zastavanom priestore, vedenie palebnej podpory, reakciu na kontakt s nepriateľom, plánovanie a vykonanie zásobovacích a evakuačných konvojov.
Podporu cvičenia zabezpečoval štáb 21.zmpr z vybudovaného hlavného miesta velenia. Podplukovník Funtaľ v rámci vyhodnotenia ocenil zladenosť príslušníkov 1.mechanizovanej roty pri vykonaní útoku a vyčistení objektu záujmu a ohodnotil toto rotné taktické cvičenie s konečným hodnotením – „dobre“.

Operácia SILENT STEPOperácia SILENT STEPOperácia SILENT STEPOperácia SILENT STEPOperácia SILENT STEPOperácia SILENT STEPOperácia SILENT STEPOperácia SILENT STEPOperácia SILENT STEPOperácia SILENT STEPOperácia SILENT STEPOperácia SILENT STEPOperácia SILENT STEPOperácia SILENT STEPOperácia SILENT STEPOperácia SILENT STEP

Autor: npor. PhDr. Jana Guláková , Foto: autor - Dátum: 15.06.2015
Čítanosť: 2370
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share